• image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design
 • image
  město
  architektura
  design

Ateliér MAD

Motto: „Architektura a její tvorba je posláním
a nikoli zaměstnáním”.

Ateliér byl založen v roce 2001 a jeho portfolio zahrnuje práce na návrzích a realizacích urbanistického a architektonického řešení staveb privátního a veřejného charakteru a dále práce interiérového designu. Je především kreativní architektonickou dílnou. Své návrhy a projekty připravuje a realizuje ve spolupráci s dalšími odborníky a profesionály.

Ing. arch. MgA. David Mateásko:
Studoval architekturu a scénografii. Po studiích krátce směřoval k filmu. V počátku své architektonické praxe se věnoval úpravám divadel a později novostavbám, rekonstrukcím a interiérům, převážně privátního charakteru. V nedávné době realizoval projekty větších celků spojených s tematikou bydlení. Od roku 2016 je architektem města Kolína, kde se zabývá koncepční prací na územním rozvoji města a konkrétních projektech. Je proškoleným porotcem architektonických soutěží a spolupracuje se zástupci měst při jejich přípravě a organizaci.Prezentuje a propaguje téma architektury v rámci komentovaných vycházek celostátní akce „Den architektury” a v rámci vlastního autorského cyklu přednášek „Dobrodružství architektury”.Od roku 2012 působí ve Stavovském soudu České komory autorizovaných architektů. Od roku 2014 jako jeho předseda.Od roku 2018 je pracovně činný v Německu.

image
image

Propagace architektury

 • Rozhovory
 • Publikované texty

  Minimalizující a reduktivní tendence ve výtvarném umění“, čas. Stavba, č.4/2000, str. 53-59

  „Něžný Labyrint (recenze rekonstrukce Švandova divadla), čas. Stavba, č. 1/2003, str. 16-18

  „Vivat Toskána“, čas. Stavba, č.5/2004, str. 56-61

  „Divadelní architektura“, čas. Atelier, č. 6/2004, str. 16

  „Berlín, část 1 - usmíření modernity a tradice, čas. Architekt, č.1+2/2007, str. 32-37

  „Berlín, část 2 – Banalita řádu (překlad textu D. Libeskinda, Die Banalität der Ordnung, z německého originálu knihy „Kein Ort an seiner Stelle“, Verlag der Kunst Dresden & Basel, 1995, čas. Architekt, č.3/2007, str. 70-71

  „Drážďany“, čas. Stavba, č.4/2010, str. 46-54

  www.malesice.eu - texty k historii a charakteru Malešic tzn. části MČ Praha 10

  Zpravodaj města Kolína: od roku 2016 články a od roku 2019 pravidelné příspěvky do rubriky “ze skicáku architekta” - texty a skici

 • Prezentace architektury, přednášky

  2016 Cyklus přednášek s promítáním "Dobrodružství architektury", Díl - 2: Stavby pro umění – schránky imaginace

  2016 Cyklus přednášek s promítáním "Dobrodružství architektury", Díl - 1: Co je to architektura? – Kapitoly z historie našeho životního prostoru

  2016 Diskuse se studenty ARCHIP na téma: "Etika v architektuře"

  2016 Komentovaná vycházka po naučné stezce sv. Josefa v Malešicích (architektonické dědictví a urbanismus)

  2016 Veřejná debata "Developer a komunita“, moderátor, Dům čtení, Praha 10, https://www.youtube.com/watch?v=Zp1qc_Qi2xU

  2015 Přednáška "Památky Malešic"

  2015 Soutěž MČ Praha 10 "Moje stopa:, projekt „Pietní místo kaplička Malešice“, architektonický návrh komunitního místa a prezentace návrhu na veřejných setkáních, určeno k realizaci

  2015 „Den architektury“, architektonická procházka po stavbách městské části Praha – Karlín

  2015 Komentovaná vycházka po naučné stezce sv. Josefa v Malešicích (architektonické dědictví a urbanismus)

  2014 „Den architektury“, architektonická cykloprojížďka po stavbách, místech a stopách původních obcí městské části Praha 10, ze Strašnic do Záběhlic

  2014 Revitalizace Malešického náměstí, přednáška o historii místa v rámci participace s obyvateli

  2013 „Den architektury“, architektonická cykloprojížďka po stavbách a místech Malešicko – Hostivařského průmyslového areálu v městské části Praha 10, „Malešický industriál“

  2013 Otevření městské naučné stezky sv. Josefa a první komentovaná procházka stezkou

  2012 „Den architektury“, architektonická procházka „Ze Žižkova do Malešic“ a další

   

 • Publikované projekty

  Projekt rekonstrukce Dejvického divadla, SHA Architekti, čas. Stavba, č.6/2000, str.64-65

  Projekt rekonstrukce Divadla v Celené, čas. Stavba, č. 1/2003, str. 12-13

  Interiér bytu v Měcholupech, „Pohoda v podkroví“, čas. Moderní byt, č.4, duben 2006, str.56-64

  Interiér bytu ve Vršovicích, „Kdopak by se paneláku bál“, čas. Living, č.7/2006, str.36-43

  Rodinný dům v Říčanech, „Přehledný koncept“, čas. Dům a zahrada, č.6/2007, str.168-173

  Interiér bytu na Zeleném pruhu, „Bydlení s radostí“, čas. Pěkné bydlení, duben 2008, str.50-54

  Interiér bytu v Malešicích, „Drobné úpravy s velkým efektem“, čas. Pěkné bydlení, březen 2009, str.68-73 a příloha MF Dnes „Doma Dnes“, ze dne 25/6/2012, str. 10-13

  Rodinný dům ve Svojeticích, „Dům jako organismus“, čas. Dřevo a stavby, č. 02-2016. str. 34-40

  Rodinný dům ve Svojeticích, „Dvě křídla Svojetické dřevostavby“, časopis Můj dům, červen 2016, str. 42-46

  http://www.bydleni-iq.cz/inspirace-pro-bydleni/rodinne-domy/rodinny-dum-svojetice/

   

Město

Ing. arch. MgA. David Mateásko je od roku 2016 architektem města Kolína, kde se zabývá koncepční prací na územním rozvoji města a konkrétních projektech. Jeho role je především ideová, iniciační a koordinační. Věnuje se koncepčním dokumentům města (územní plán, regulační plán MPR) a připravuje zadání územních studií a konkrétních projektů úprav veřejných prostranství, komunikací a staveb. Vyjadřuje se ke stavebním záměrům ovlivňující významně tvář města. Připravuje a organizuje architektonické soutěže. Věnuje se osvětě na téma architektury a městského plánování v rámci přednášek a procházek. Pravidelně přispívá svými články a kresbami do městského zpravodaje.

Odkaz na webové stránky města Kolína:
http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/architekt-mesta-kolina/

Odkaz na rozhovor s Adamem Gebrianem na téma městský architekt v pořadu Bourání na Rádiu Wave:
https://wave.rozhlas.cz/bourani-s-davidem-mateaskem-mestsky-architekt-pracuje-se-strepy-jeho-prace-je-6683799
 

image

Kontakt

Ateliér MAD
Ing. arch. MgA. David Mateásko
autorizovaný architekt
Korunní 108a/2569
101 00  Praha 10 – Vinohrady

david@mad-arch.com

+420 606 654 239